דף הבית  |  כניסת עסק רשום  |  רישום עסק חדש  |  ספקי אירועים  |  מאמרים  |  הוסף למועדפים
 יום הולדת   |   חתונה   |   בר ובת מצווה   |   חינה בריתות ופדיון   |   מסיבת רווקים ורווקות   |   אירועים עסקיים   |   השכרת ציוד   |   מחירונים 
 
 

תקנון ותנאי שימוש


מסיבה טובה – תקנון:
 
ברוכים הבאים לאתר MesibaTova.co.il (להלן: "מסיבה טובה" או "האתר"). השימוש בשירות או במידע מכל סוג שהוא שקיים באתר ו/או ביישומיו במדיות אחרות מעיד על הסכמתכם לתנאים אלו, ולכן הנכםמתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש ב"מסיבה טובה" המפורטים להלן (להלן – "תנאי השימוש"). תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
 
• תכני האתר ויישומיו עשויים להופיע ולהיות מוצגים הן ברשת האינטרנט והן בכל מדיה תקשורתית אחרת,ותנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא שבהם מופיעיםתכני האתר או יישומיו.
 
• תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין מפעיל אתר "מסיבה טובה" (להלן: "מפעיל האתר") לבין כל אדםאו גוף שיעשה שימוש מכל סוג שהוא באתר. הנך רשאי להשתמש בתכנים ב"מסיבה טובה" בהתאם לכלליםהמפורטים להן. בכל שימוש באתר מצהיר המשתמש כי קרא את תנאי השימוש, ומסכים לפעול לפיהם.
 
• ב"מסיבה טובה" תמצא קישורים (לינקים) לעמודי רשת שונים. התכנים אינם מתפרסמים ע"י "מסיבהטובה" ואין ל"מסיבה טובה" שליטה על תכנים אלו. באתר מופעלים קישורים לאתרי מכירות של ספקיםהמציעים למשתמש מוצרים או שירותים. אתר "מסיבה טובה" איננו מתחייב להציג או לשלב את כלל הנתונים שלכל הספקים וממליץ למשתמש לנהוג כצרכן נבון ולעיין במידע המופיע באתרים ובתנאי השימוש בהם לפניביצוע פעולה כלשהי.
 
• אתר "מסיבה טובה" איננו אתר מכירות ומפעיל האתר לא ייחשבבתור מוכר.
 
• אתרי האינטרנט או תכנים של ספקים, לרבות אתרים של נותני שירות המוצגים באתר, אשר עלו מתוצאות החיפוש באתר אינם בבעלות האתר או מפעיל האתר ואינם מופעלים על ידו, ונמצאים באחריותם הבלעדית של אותם ספקים או בעלי אתרים אלה ומפעיליהם.
 
• המידע והשירותים המתקבלים באמצעות האתר מוצגים למשתמש כפי שהתקבלו אצל מפעיל האתר וכפי שהוצגו על ידי הספקים או נותני השירות, ללא התערבות כלשהי של מפעיל האתר בתכניו או בדרך הצגתו של המידע והשירותים הנ"ל, ונמצאים באחריותם הבלעדית של נותני השירות והספקים. מפעיל האתר אינו ולא יהא אחראי לנכונות ומהימנות המידע והשירותים המוצגים באתר לרבות פרטים אודות נותני השירות, מהות השירותים, איכות השירותים, שמות הספקים של המוצרים והשירותים, מחירים וכל מידע אחר שמקורו במידע המוצג או מופץ על ידי נותן שירות, צד שלישי, ספק ויצרן כלשהו.
 
• מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל פעולה מכל סוג שתוליד קשר בין המשתמש לבין נותן שירות או ספק כלשהו, אף אם המשתמש למד אודותיו או אודות אתר האינטרנט שלו או פנה לאתר נותן השירות או הספק באמצעות קישור מ"מסיבה טובה".
 
• מפעיל האתר לא יהא אחראי להתקשרות שתווצר בין משתמש לבין נותן שירות או ספק, ולא יהיה אחראי לטיב ואיכות המוצרים או השירותים שמוצעים על ידי נותן השירות או ספק, לרבות תנאי הרכישה, הליכי הרכישה, אספקת השירותים או כל דבר אחר שמציע הצד השלישי, נותן השירות או הספק.
 
• אתר "מסיבה טובה" כולל תכנים מסחריים, הנמסרים לפרסום מטעמם של נותני השירות. "מסיבה טובה" לא תישא באחריות לתכנים אלו. המידע באתר מוצג כפי שהתקבל מנותני השירות והספקים. "מסיבה טובה" לא תישא באחריות לנתונים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש באתר או המקושרים על-ידי האתר. "מסיבה טובה" אינה בודקת, עורכת או מאמתת את תוכן נתונים אלו, והאחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה שתיגרם משימוש או הסתמכות עליהם חלה על נותני השירות והספקים.
 
• "מסיבה טובה" אינה אחראית להספקת השירותים והמוצרים הניתנים על-ידי נותני השירות, ספקים או בעלי אתרים, או לאיכותם של שרותים ומוצרים אלו.
 
• מפעיל האתר לא יהיה אחראי, ולא יישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק כלשהו, כספי או אחר, שנגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתר או באתר של צד שלישי, נותן שירות או ספק, לרבות הפסד הכנסה ומניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 
• המידע שמוצג ב"מסיבה טובה" איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע.
 
• העובדה ש"מסיבה טובה" מקשר לתכנים בעמודי רשת שונים אינה מעידה על הסכמת "מסיבה טובה" לתכנים אלו ואינה מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם וחוקיותם של תכנים אלו. ייתכן שתמצא כי תכנים אלו מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, לא מוסריים, בלתי חוקיים או שאינם הולמים את צרכיך. "מסיבה טובה" אינה אחראית לתכנים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש או לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים באתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם משימוש או הסתמכות עליהם.
 
• ב"מסיבה טובה" מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים אלו מתפרסמים באזורים המיועדים לכך כתגובות והמלצות, והאתר אינו מעורב בכל דרך שהיא בתכנים או במידע שמתקבל באזורים אלו. מסירת תכנים אלו אינה מקנה למוסר זכות לדרוש שתכנים אלו יפורסמו. "מסיבה טובה" אינה נושאת בכל אחריות לתכנים אלו, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. מפעיל האתר יהיה רשאי לבדוק תכנים אלו ולמנוע פרסום תכנים שאינם חוקיים, אינם הולמים, או כל תוכן שנמצא כי עלול לעשות שימוש בלתי ראוי בכלים באתר.
 
• מפעיל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. מפעיל האתר רשאי לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש – הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.
 
• מפעיל האתר משמש כמנוע חיפוש המשווה מידע שמוצג ומופץ על ידי צדדים שלישיים כפי שהוא ומציגו באתר, ואינו משמש כמייצר מידע.
 
• מפעיל האתר אינו אחראי לכל תקלה או כשל בפעולת אתר, ברשת האינטרנט, ברשת הסלולארית או בכל מדיה אחרת אשר בה מוצגים תכני האתר. מכל מקום, מפעיל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע כל הפרעה כזאת ולתקנה בהקדם.
 
• מפעיל האתר אינו אחראי לאי התאמות כלשהן בנתונים המתקבלים מצד שלישי או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצד שלישי.
 
• מפעיל האתר אינו אחראי על שום מידע או ייעוץ שנתקבל דרך שירותי החיפוש באתר, ואינו אחראי לשירותים או מוצרים המתקבלים או מוצגים באתר, או מתקבלים דרך כל קישור המסופק על ידי האתר או שירותי החיפוש באתר.
 
• מפעיל האתר אינו מפרסם בפועל אלא מעמיד את האתר כפלטפורמה להצגת פרסומות. פרסום באתר אינו מהווה המלצה מצד מפעיל האתר לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.
 
• כל זכויות היוצרים והקנין הרוחני ב"מסיבה טובה" ובכל תוכן הכלול בו, למעט תוכן שנמסר בידי צד שלישי, ספק, נותן שירות או משתמש, הנן של גרניט פרסום בלבד ואין להשתמש, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, למכור או להשכיר כל חלק מהן בכל אמצעי ודרך בלא קבלת הסכמה מראש בכתב מגרניט פרסום.
 
• מפעיל האתר רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.
 
• מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי כלשהו ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש.
 
• בשימוש באתר, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש שיעודכנו מעת לעת לידיעת המשתמשים. מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בו שימוש לצורכי האתר, אם יתבקש לעשות כן על ידי המשתמש במפורש ובכתב.
 
• מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים בכלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 
• על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך יהיה בית המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.
 
מחלקת שירות לקוחות עומדת לרשותכם לכל פניה:
 
טלפון: 03-6448580
פקס: 03-6448646
דוא"ל: info@mesibatova.co.il
 
 
שתף דף זה:  


 
החברה
אודותינו
אמנת שרות
תנאי שימוש
צור קשר
מפת אתר

ספקי אירועים
כניסת עסק רשום
רישום עסק חדש
מידע נוסף
מחירון הפקת אירועים
מאמרים בתחום ספקי אירועים
טיפים והמלצות
שאלות ותשובות
קישורים נבחרים
יום הולדת
חתונה
בר מצווה
בת מצווה
ברכות ליום הולדת
הזמנות לחתונה
ברכות לבר מצווה
ברכות לבת מצווה
הפעלות לימי הולדת
גני אירועים
אולמות אירועים
 
ליצנים
קוסמים
אטרקציות לילדים
מתקנים מתנפחים
DJ
תקליטנים
צילום חתונות
קייטרינג
קייטרינג לבר מצווה
הזמנות לבר מצווה
מועדונים לבר מצווה
 
חתונות
חתן כלה
שמלות ערב
שמלות כלה
טבעות אירוסין
תסרוקות ערב
איפור כלות
חליפות חתן
נעלי כלה
זרי כלה
אולם אירועים

כל הזכויות שמורות Copyright www.mesibatova.co.il © 2006-2022
 

נבנה ע"י אפק תוכנה - בניית אתרים

5/17/2022 1:19:54 PM